ONEOFUS. 
SPOKEN WORD PERFORMANCE VAN TANIA WITTE IN MUSEUM HET VALKHOF OP 1 NOVEMBER 2015.


PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN - STADSEXPOSITIE VAN 1 NOVEMBER T/M 1 DECEMBER 2015

EEN PROJECT VAN RISK HAZEKAMP EN TANIA WITTE

WWW.PROBEERANDEREZOEKTERMEN.NL

Bel! Call! 024 - 2020004....

HET BESIENDERSHUIS NIJMEGEN PRESENTEERT, 

IN SAMENWERKING MET HET INSTITUUT VOOR GENDERSTUDIES VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT, 

HET PROJECT VAN RISK HAZEKAMP EN TANIA WITTE:

PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN 

OPENING: ZONDAG 1 NOVEMBER 2015 OM 15:00

EXPOSITIE VAN 1 NOVEMBER TOT 1 DECEMBER 2015

FOTOGRAFISCHE EN SPOKEN-WORD PORTRETTEN OP 8 VERSCHILLENDE LOCATIES IN NIJMEGEN

 

HET PROJECT PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN GAAT OM HET VERBEELDEN VAN VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM ANDERS (VRIJDENKEND, QUEER, AFWIJKEND) TE LEVEN BUITEN EEN GROOTSTEDELIJKE OMGEVING. SINDS 2011 WERKEN DE HAAGSE BEELDEND KUNSTENAAR RISK HAZEKAMP EN DE BERLIJNSE SCHRIJFSTER EN SPOKEN-WORD PERFORMER TANIA WITTE AAN DIT PROCESMATIGE, INTERDISCIPLINAIRE PROJECT DAT TELKENS OP ANDERE PLAATSEN ZICH AFSPEELT. 

IN NIJMEGEN BESTAAT PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN UIT 12 FOTOGRAFISCHE EN 8 POËTISCHE PORTRETTEN VAN INWONERS VAN DE STAD EN HAAR OMGEVING. ZE WORDEN GEPRESENTEERD OP 8 VERSCHILLENDE LOCATIES DOOR DE STAD, WAARONDER MUSEUM HET VALKHOF, HOTEL CREDIBLE EN HET WINKELCENTRUM DUKENBURG. BIJ DE WERKEN DIE BINNEN WORDEN GETOOND ZIJN SPOKEN-WORD TEKSTEN TE HOREN, BIJ DE WERKEN DIE BUITEN HANGEN WORDT EEN LOKAAL TELEFOONNUMMER VERMELD, WAAR EVENEENS DE SPOKEN-WORD STUKKEN TE HOREN ZIJN. OOK ZIJN ER EEN WEBSITE EN EEN APP GEMAAKT, WAAR ALLE INFORMATIE OVER HET PROJECT EN DE VERSCHILLENDE LOCATIES OP TE VINDEN IS.

 

SITE: WWW.PROBEERANDEREZOEKTERMEN.NL   |   APP: WWW.TOURTODO.COM - CODE: PAZ

 

DE OPENING IS OP ZONDAG 1 NOVEMBER OM 15:00 IN HET BESIENDERSHUIS. VAN DAARUIT WORDT EEN KORTE RONDE GEMAAKT LANGS EEN PAAR LOCATIES WAAR TANIA WITTE BIJ ELKE LOCATIE EEN KORTE PERFORMANCE GEEFT EN ÉÉN VAN HAAR TEKSTEN ZAL VOORDRAGEN.

DE RONDE EINDIGT OM 16:00 WEDEROM BIJ HET BESIENDERSHUIS OM AF TE SLUITEN MET EEN BORREL. 


 

5 JULI 2015 BESIENDERSHUIS / RISK HAZEKAMP & TANIA WITTE

TUSSEN-PRESENTATIE “PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN”

5 JULI 2015 BESIENDERSHUIS / RISK HAZEKAMP & TANIA WITTE

TUSSEN-PRESENTATIE “PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN”


OP ZONDAG 5 JULI PRESENTEREN RISK HAZEKAMP EN TANIA WITTE EEN SCHETSMATIG VERSLAG VAN HUN TWEE MAANDEN DURENDE ONDERZOEKSPERIODE IN HET BESIENDERSHUIS.
DEZE EERSTE INDRUK VAN HET WERK, DAT GEDURENDE HUN VERBLIJF IN NIJMEGEN TOT STAND GEKOMEN IS, ZAL TEVENS ONDERDEEL UITMAKEN VAN HET VERVOLG VAN HET PROJECT.

BIJ DEZE TUSSENPRESENTATIE ZULLEN DE BEIDE KUNSTENAARS INDRUKKEN VAN DE ONTMOETINGEN TONEN IN HET KADER VAN HET PROJECT “PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN”: VAN DE ZEER DIVERSE MENSEN DIE ZE HEBBEN MOGEN LEREN KENNEN EN VAN HUN GEDACHTEN OVER DE STAD. DAARNAAST ZULLEN ZE EEN OVERZICHT GEVEN VAN ALLE ACTIVITEITEN WAARBIJ ZE BETROKKEN WAREN. ALLE RESULTATEN ZULLEN ZE MEENEMEN IN DE KOMENDE MAANDEN, WAARIN ZE AAN EEN EINDPRESENTATIE VAN HUN GEMEENSCHAPPELIJKE, INTERDISCIPLINAIRE WOORD- EN BEELDPROJECT ZULLEN WERKEN. DE EINDPRESENTATIE IS IN OKTOBER VAN DIT JAAR.

OP 5 JULI ZULLEN ER VANAF 13 UUR POP-UP-PERFORMANCES PLAATSVINDEN IN DE STAD, WAARIN DE DEELNEMERS VAN TANIA WITTE’S SCHRIJFWORKSHOP HUN WOORDEN TERUG IN DE STAD BRENGEN DOOR MIDDEL VAN VERSCHILLENDE SPOKEN-WORD STUKKEN. DE LAATSTE PERFORMANCE ZAL DEEL UITMAKEN VAN DE TUSSENPRESENTATIE EN ZAL BIJ HET BESIENDERSHUIS OPGEDRAGEN WORDEN ROND 17 UUR.

DAARNA VIEREN WE IN HET BESIENDERSHUIS HET VERBLIJF EN HET VOORLOPIGE AFSCHEID VAN RISK EN TANIA UIT NIJMEGEN.OP DINSDAG 9 JUNI VOND DE EERSTE QUEER WRITING WORKSHOP PLAATS. OP WEG NAAR 'GUERILLA-POP-UP PERFOMANCES' BEGIN JULI.


HET TWEEDE 'AFFINITY DINNER', DAT PLAATSVOND OP MAANDAG 8 JUNI WAS BIJZONDER LEERZAAM, GEZELLIG EN SMAKELIJK. MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET INSTITUUT VOOR GENDER STUDIES. VERONICA VASTERLING, MISHU A. (ABU) AHASAN, SASKIA BULTMAN EN LIEDEKE PLATE.WAREN ONZE GAST.  WERELDKOKS HAD WEDEROM GEWELDIG VOOR ONS GEKOOKT.DEELNEMERS GEZOCHT - CALL FOR PARTICIPANTS - TEILNEHMER_INNEN GESUCHT

QUEER WRITING WORKSHOP | VANAF 9 JUNI 2015

BESIENDERSHUIS NIJMEGEN PRESENTEERT IN 2015 EEN UNIEK SAMENWERKINGSVERBAND MET KUNSTENAAR RISK HAZEKAMP EN SPOKEN-WORD-PERFORMER TANIA WITTE (DE), SAMEN MET PRIDE PHOTO NIJMEGEN PLUS HET INSTITUUT VOOR GENDERSTUDIES VAN RU NIJMEGEN.

IN HET KADER VAN DIT PROJECT GEEFT DE BERLIJNSE SPOKEN-WORD-PERFORMER TANIA WITTE IN HET
BESIENDERSHUIS EEN QUEER WRITING WORKSHOP. 

TIJDENS DE WORKSHOP WERKT TANIA WITTE SAMEN MET DE DEELNEMERS AAN GEDICHTEN, VERHALEN, FRAGMENTEN EN TEKSTEN OM VOOR TE LEZEN: SPOKEN-WORD. HET UITGANGSPUNT VAN DE WORKSHOP IS DE EIGEN (INNERLIJKE) STEM DIE AL ASSOCIËREND EN IMPROVISEREND MET WOORDEN SPEELT.
DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE METHODEN VAN CREATIVE WRITINGZULLEN ER TEKSTEN ONTSTAAN. DAARBIJ ZIJN ER GEEN GOEDE OF FOUTE GEDACHTEN OF IDEEËN. HET GAAT EROM PERSOONLIJKE OF
MAATSCHAPPELIJKE LEEMTES MET WOORDEN TE VULLEN. ONDERDEEL VAN DE WORKSHOP IS OOK HET LEREN PERFORMEN: HET VOORDRAGEN VAN DE TEKSTEN. 

ONDERWERPEN WORKSHOP: VRIJDENKEN / IDENTITEIT / QUEER-DENKEN

TAAL: NEDERLANDS + ENGELS + DUITS. TANIA SPREEKT DEZE 3 TALEN, MAAR ER IS OOK RUIMTE VOOR ANDERE TALEN.

VOOR WIE: VROUWEN, TRANS*, MANNEN, MAX. 12 DEELNEMERS.

WANNEER: 4 AVONDEN IN JUNI. DE START IS DINSDAG 9 JUNI OM 20.00 UUR. DE OVERIGE DATA WORDEN IN OVERLEG VASTGESTELD. EIND JUNI IS DE FINALE MET O.A. POP-UP-PERFORMANCES IN DE STAD.

LOCATIE: BESIENDERSHUIS, STEENSTRAAT 26, 6511TV NIJMEGEN

KOSTEN DEELNAME: MINIMAAL € 5,00 MAXIMAAL € 50,00 (ZELFINSCHATTING NAAR DRAAGKRACHT,
HET BELANGRIJKSTE IS BETROKKENHEID!)

AANMELDEN BIJ: TANIA WITTE / TW@TANIAWITTE.DE

 

THE FIRST "AFFINITY DINNER" TOOK PLACE AT BESIENDERSHUIS NIJMEGEN. THE WERELDKOKS SERVED A TURKISH-MARROCAN MEAL ON INVITATION OF THE INSTITUUT VOOR GENDER STUDIES. FOUR GUESTS FROM THE IGS AND OTHER PLACES/GENRES/BACKGROUNDS TALKED WITH RISK HAZEKAMP AND TANIA WITTE ABOUT HOW LANGUAGE AND GENDER INTERACT.'PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN'

PRIDE PHOTO NIJMEGEN @ BESIENDERSHUIS


BESIENDERSHUIS NIJMEGEN PRESENTEERT IN 2015 EEN UNIEK SAMENWERKINGSVERBAND MET PRIDE PHOTO NIJMEGEN, SAMEN MET DE FOTOGRAAF RISK HAZENKAMP EN SCHRIJFSTER TANIA WITTE (DE), PLUS HET INSTITUUT VOOR GENDERSTUDIES VAN RU NIJMEGEN.

IN  NIJMEGEN ZULLEN RISK HAZEKAMP EN TANIA WITTE GEMEENSCHAPPELIJK AAN HET PROJECT PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN WERKEN, EEN PROJECT MET EEN DUIDELIJKE FOCUS OP MENSEN UIT NIJMEGEN EN OMGEVING. ZIJ ZULLEN IN DE TWEE MAANDEN DAT ZE AANWEZIG ZIJN IN HET BESIENDERSHUIS VERSCHILLENDE MENSEN DIE IN NIJMEGEN LEVEN FOTOGRAFISCH EN POËTISCH PORTRETTEREN. 

PROBEER ANDERE ZOEKTERMEN GAAT OM HET VERBEELDEN VAN VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM ANDERS (QUEER, AFWIJKEND) TE LEVEN BUITEN EEN GROOTSTEDELIJKE OMGEVING. SINDS 2011 WERKEN HAZEKAMP EN WITTE AAN DIT PROCESMATIGE, INTERDISCIPLINAIRE PROJECT, WAARIN HET VISUELE MET PERFORMATIEVE TEKST WORDT GECOMBINEERD. WAT HEN SAMENBRENGT ZIJN HUN, AAN HET THEMA IDENTITEITGERELATEERDE, UITGANGSPUNTEN. 

IN OKTOBER 2013 WERD DE EERSTE VERSIE VAN HET PROJECT, TOEN NOG ONDER DE NAAM NULLACHTFÜNFZEHN, GEREALISEERD IN DE VEREINIGUNG BILDENDER KÜNSTLERINNEN ÖSTERREICHS IN WENEN, WAARNA IN MEI 2014 EEN TWEEDE VERSIE VOLGDE BIJ STROOM IN DEN HAAG. 

IN NIJMEGEN WILLEN ZIJ OP VERSCHILLENDE MANIEREN DE VRAAG NAAR NIET-NORMATIEVE IDENTITEITEN OPNIEUW PROBEREN TE DOORGRONDEN. ER ZULLEN INTIEME "DINER-DISCUSSIES" MET WETENSCHAPPERS VAN HET INSTITUTE FOR GENDER STUDIES (IGS) VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT EN LOKALE QUEER-ACTIVISTEN PLAATSVINDEN. TANIA WITTE GEEFT EEN "QUEER WRITING WORKSHOP", WAARVAN DE DEELNEMERS OOK EEN BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN AAN HET PROJECT IN DE VORM VAN EEN SPOKEN-WORD STUK. RISK HAZEKAMP ZAL VERSCHILLENDE KEREN AANWEZIG ZIJN OP HET IGS O.A. OM EEN MASTERCLASS TE GEVEN. OOK ZULLEN BEIDE KUNSTENAARS GEZAMENLIJK EEN WORKSHOP GEVEN BIJ CULTUUR OP DE CAMPUS.


PRAKTISCH GEZIEN WILLEN DE KUNSTENAARS DE STAD EN HAAR OMGEVING VANUIT EEN QUEER PERSPECTIEF BENADEREN. DE MIX VAN BEELDEND MATERIAAL EN TEKST DIE ZO ZAL ONTSTAAN ZAL DE BASIS VORMEN VOOR EEN PRESENTATIE IN NIJMEGEN AAN HET EINDE VAN DE WERKPERIODE: ER ZAL EEN OPEN STAGE GEBOUWD WORDEN WAAR MENSEN HUN SPOKEN-WORD STUKKEN KUNNEN OPVOEREN.

“VOOR ONS IS HET WERKPROCES BELANGRIJKER DAN HET UITEINDELIJKE RESULTAAT. ALLES IS IN EERSTE INSTANTIE AFHANKELIJK VAN DE MENSEN DIE WE ONTMOETEN. EN OP DIE ONTMOETINGEN VERHEUGEN WE ONS NU AL!”


WIE IS WIE?

DOELSTELLING VAN HET BESIENDERSHUIS IS HET STIMULEREN EN ZICHTBAAR MAKEN VAN EEN STERK EN OPEN NIJMEEGS CREATIEF NETWERK DOOR KUNST, KENNIS, CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP OP EEN ACTIEVE EN VERRASSENDE MANIER TE VERBINDEN. MET GEVOEL VOOR DE ACTUALITEIT EN DYNAMIEK VAN DE STAD ONTWIKKELT HET HUIS BIJZONDERE SAMENWERKINGEN, IDEEËN VOORSTELLINGEN EN PRODUCTEN. ZIJ VORMEN DE VRUCHTBARE BODEM WAAROP NIJMEGEN ZICH KAN MANIFESTEREN ALS CREATIEVE STAD. DAARMEE VEROVERT ZIJ TEGELIJKERTIJD EEN POSITIE VOOR DE REGIO EN IN (INTER-)NATIONAAL PERSPECTIEF.

HET INSPIRERENDE 16DE EEUWSE BESIENDERSHUIS DIENT DAARBIJ ALS UITVALSBASIS, ONTMOETINGSPLEK EN WERKRUIMTE. HET PAND BESCHIKT OVER ALLE DAARVOOR BENODIGDE FACILITEITEN. DE DRIE JAARLIJKSE PROJECTEN VERWEZENLIJKEN ZICH ZOWEL IN HET HUIS ZELF ALS OP UNIEKE LOCATIES IN DE STAD.


PRIDE PHOTO NIJMEGEN


PRIDE PHOTO AMSTERDAM IS EEN INTERNATIONALE FOTOGRAFIEWEDSTRIJD RONDOM HET THEMA LHBT (LESBISCH,HOMO, BI-SEXUEEL EN TRANSGENDER). HET DOEL IS OM SEKSUELE- EN GENDER DIVERSITEIT ARTISTIEK ZICHTBAAR TE MAKEN EN ZO DE MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE ERVAN TE BEVORDEREN.

PRIDE PHOTO AMSTERDAM WORDT NAAR NIJMEGEN GEHAALD, ONDER DE NAAM PRIDE PHOTO NIJMEGEN (PPN). PPN NEEMT ALS UITGANGSPUNT DE FOTO’S VAN PRIDE PHOTO AWARD VOOR EEN NIJMEEGSE VARIANT. WORKSHOPS, VIDEOCLIPS MET (PROBLEEM) JONGEREN,  EEN MOBIELE EXPOSITIERUIMTE EN SAMENWERKING MET HET BESIENDERSHUIS BEOGEN EEN ZO GROOT MOGELIJKE DIVERSITEIT AAN GROEPEN TE BEREIKEN. V AN ALLOCHTONE SLEUTELFIGUREN IN DE WIJKEN, LEDEN VAN GAY STRAIGHT ALLIANCES OP SCHOLEN EN IN DE WIJKEN, OUDERE EN JONGERE LHBT’S, BEZOEKERS VAN HET BEVRIJDINGSFESTIVAL NIJMEGEN, BEZOEKERS DALES LEZING, BEZOEKERS EN MEDEWERKERS OP HET STADHUIS, TOT AAN MENSEN DIE DAGELIJKS MET LHBT RECHTEN BEZIG ZIJN EN ZICH GESTERKT VOELEN DOOR DE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT.

HET INSTITUTE FOR GENDER STUDIES (IGS) VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN IS EEN INTERDISCIPLINAIR INSTITUUT VOOR ONDERWIJS, ONDERZOEK EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING OP HET GEBIED VAN GENDERSTUDIES, VROUWENSTUDIES EN SEKSUALITEITSTUDIES. HET ONDERZOEKT DE POSITIE DIE MANNEN EN VROUWEN IN ONZE EN ANDERE SAMENLEVINGEN INNEMEN, HOE IDEEËN OVER MANNELIJKHEID, VROUWELIJKHEID EN SEKSUALITEIT TOT STAND KOMEN EN HOE DEZE DOOR DE TIJD HEEN VERANDEREN. GENDERSTUDIES GEEFT INZICHT IN HOE GENDERVERSCHILLEN SOCIAAL EN CULTUREEL GECONSTRUEERD WORDEN EN VERANDEREN, EN STELT VRAGEN BIJ DE ACHTERGRONDEN EN GEVOLGEN DAARVAN. IN 2015 BESTAAT HET INSTITUUT 30 JAAR.


RISK HAZEKAMP EN TANIA WITTE 

RISK HAZEKAMP WOONT EN WERKT ALS BEELDEND KUNSTENAAR IN DEN HAAG EN BERLIJN. NA AAN DE WILLEM DE KOONING ACADEMIE IN ROTTERDAM EN AAN DE JAN VAN EYCK ACADEMIE IN MAASTRICHT TE HEBBEN GESTUDEERD, VOLGDEN EXPOSITIES IN VELE EUROPESE GALERIEËN EN OP INTERNATIONALE KUNSTBEURZEN ZOALS ARCO MADRID, ART COLOGNE, LISTE BASEL EN PARIS PHOTO. HAZEKAMP'S WERK IS VERTEGENWOORDIGD IN PUBLIEKE COLLECTIES ZOALS HET MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE DE PARIS, HET MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA, HET GEMEENTE MUSEUM IN DEN HAAG EN HET MUSEUM VOOR MODERNE KUNST ARNHEM. SINDS 2009 DOCEERT RISK HAZEKAMP AAN VERSCHILLENDE KUNSTACADEMIES EN IS MOMENTEEL VERBONDEN AAN DE SINT JOOST ACADEMIE IN BREDA. 

TANIA WITTE IS SCHRIJVER, SPOKEN-WORD PERFORMER EN JOURNALIST. ZIJ WOONT EN SCHRIJFT IN BERLIJN EN HEEFT INMIDDELS VIER BOEKEN GEPUBLICEERD. ALS COLUMNIST WERKT ZIJ VOOR DE DUITSE KRANT DIE ZEIT EN ALS FREELANCE JOURNALIST VOOR VERSCHILLENDE KRANTEN EN MAGAZINES. IN 2008 INITIEERDE ZE MET VIER ANDERE KUNSTENAARS HET BERLIJNSE SPOKEN-WORD PODIUM SHUT UP AND SPEAK, EEN BÜHNE VOOR VROUWEN, LESBO'S EN TRANSGENDERS. SINDS 2007 GEEFT ZE WORKSHOPS, PRESENTEERT EN MODEREERT, EN TREEDT ZE OP IN DUITSLAND, OOSTENRIJK, ZWITSERLAND EN AMERIKA.RISK HAZEKAMP: 
WWW.RISKHAZEKAMP.COM

TANIA WITTE:
WWW.TANIAWITTE.DE

WWW.CAYATE.DE

WWW.FACEBOOK.COM/TANIAWITTE

WWW.TWITTER.COM/TANWITTE

PRIDE PHOTONIJMEGEN: 
WWW.PRIDEPHOTONIJMEGEN.NL

 INSTITUUT VOOR GENDERSTUDIES NAAR:
WWW.RU.NL/GENDERSTUDIES


BESIENDERSHUIS VERZORGT RESIDENCY I.S.M. ODDSTREAM EN NIEUWE ELECTRONISCHE WAAR (NEW)

HYDROCULTUUR MET ELECTRONISCHE SOUNDS. 

STEFANO MURGIA WERKT MET KUNSTENAAR LOTTE MILENE BOSMAN AAN EEN GELUIDSINSTALLATIE GEÏNSPIREERD OP DE HYDROCULTUUR. VOOR EEN ARTIST-IN-RESIDENCE PROJECT VAN ODDSTREAM COMBINEREN ZIJ NATUUR, MUZIEK EN TECHNOLOGIE. HET IS HET DERDE ARTIST-IN-RESIDENCE PROJECT WAARBIJ ODDSTREAM MAKERS UIT VERSCHILLENDE DISCIPLINES EEN PERIODE SAMEN IN NIJMEGEN LAAT WERKEN AAN EEN NIEUWE INSTALLATIE.

LOTTE MILENE BOSMAN IS EEN BEELDEND KUNSTENAAR DIE IN HAAR WERK UTOPISCHE IDEALEN, LANDSCHAPSERVARING EN URBAN FARMING GEBRUIKT ALS INSPIRATIE. STEFANO IS ÉÉN VAN PRODUCERS GESELECTEERD VOOR NEW 10, MET DE TRACK WANDER VS THE COLOSSUS. HIJ HEEFT ZELF AL EEN FLINKE MULTIDISCIPLINAIRE ACHTERGROND EN STUDEERT OP DIT MOMENT AAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN, DEN HAAG.

NATUUR EN TECHNOLOGIE LIJKEN TEGENGESTELDE WERELDEN, MAAR ZOWEL WETENSCHAPPERS ALS KUNSTENAARS, TUINDERS ALS PRODUCERS PROBEREN DE TWEE TE VERENIGEN. “ZO WORDEN BOEREN MET EEN GOOGLE GLASS UP-TO-DATE GEHOUDEN OVER HET WELZIJN VAN HUN KOEIEN, STUURT KUNSTENAAR MAKOTO AZUMA PLANTEN DE RUIMTE IN EN MAKEN KUNSTENAARS VERTICALE LANDBOUW-INSTALLATIES OM RUIMTE TE BESPAREN EN OP EEN DUURZAMERE MANIER GROENTE TE VERBOUWEN." ALDUS LIEKE WOUTERS, CURATOR VAN ODDSTREAM. "ER GEBEURT VEEL OP DIT GEBIED EN ODDSTREAM WIL DEZE ONTWIKKELINGEN LATEN ZIEN AAN EEN GROOT PUBLIEK”.

HET RESULTAAT VAN DE SAMENWERKING TUSSEN STEFANO MURGIA EN LOTTE MILENE BOSMANZAL TE ZIEN ZIJN TIJDENS HET DERDE ODD JUNIOR WEEKEND OP 19 EN 20 SEPTEMBER IN HET NATUURMUSEUM NIJMEGEN EN BIJ ODD TALKS OP 20 SEPTEMBER IN DE LINDENBERG, NIJMEGEN.ODD JUNIOR IS VRIJ TOEGANKELIJK, TICKETS VOOR DE ODD TALKS KOSTEN € 8,00 EN ZIJN HIER TE BESTELLEN.


OPEN MONUMENTENDAG 2015. BESIENDERSHUIS IS OPEN EN FRANK ANTONIE VAN ALPHEN VERTELT OVER DE KAAISJOUWERS

AANKOMEND WEEKEND (12 EN 13 SEPTEMBER) IS HET BESIENDERSHUIS WEER OPEN VOOR PUBLIEK TIJDENS DE OPEN MONUMENTENDAGEN. DUS KOM EN ZIE DE PRACHTIGE HANGKAMERS, HAARDSTEENTJES EN DAAL AF IN DE EEUWENOUDE KELDERGEWELVEN.

TOEGANG IS GRATIS. OPEN VEN 10 TOT 17 UUR.

FRANK ANTONIE VAN ALPHEN VERZORGT EEN SPECIAAL PROGRAMMA. HIJ VERTELT OVER HET WEL EN WEE VAN DE LANGE VAN BENTHEM, ROOIE JAN, DE KLUUT, DE KIEP, SNEETJE EN DE SCHEVE SCHOEN. DE GESCHIEDENIS VAN DE KAAISJOUWERS IN DE NIJMEEGSE BENEDENSTAD KOMT TOT LEVEN.

OP IEDER HEEL UUR, VAN 13 TOT 16 UUR VERTELT FRANK ANTONIE ZIJN VERHALEN OP DE BOVENVERDIEPING. EEN VERHALENSESSIE DUURT -+ 20 MINUTEN EN KOST €2,= VOOR VOLWASSENEN EN €1,= VOOR KINDEREN, TOT 6 JAAR GRATIS.


STAP IN HET NARRENSCHIP TIJDENS HET GEBROEDERS VAN LIMBURG FESTIVAL OP 29 EN 30 AUGUSTUS

TIJDENS HET GEBROEDERS VAN LIMBURG FESTIVAL VALT IN HET BESIENDERSHUIS EEN ANDERE KANT VAN HET MIDDELEEUWSE NIJMEGEN TE BELEVEN. IN DEZE BIJZONDERE AMBIANCE, IN EEN VAN DE OUDSTE GEBOUWEN VAN DE STAD, KOMT HET VERHAAL VAN DE WAAL TOT LEVEN. IN ZIJN MEESLEPENDE VERTELLINGEN LAAT SCHRIJVER EN SCHIPPERSZOON FRANK ANTONIE VAN ALPHEN HET LEVEN OP EN ROND DE RIVIER ZIEN. EEN ENKELE KEER IN HET TEGENWOORDIGE, DAN WEER ZOALS HET WAS IN DE TIJD VAN DE GEBROEDERS VAN LIMBURG. DOOR DE OGEN VAN DE BEMANNING VAN DE BLAUWE SCHUIT NEEMT HIJ JE MEE IN HET BESTAAN VAN SCHIPPERS, VISSERS, HANDELAREN, KAAISJOUWERS EN ZAKKENDRAGERS. VAAR MEE MET VAN ALPHENS SCHIP DER DWAZEN OVER DE INDRUKWEKKENDE EN SOMS GEVAARLIJKE RIVIER. IN VROEGER- EN NU-VERHALEN LAAT DE SCHRIJVER U KENNIS MAKEN MET DE ZOTTEN VAN OOIT EN DE DWAZEN VAN HEDEN, GEBUISDE MEEVAARSTUDENTEN EN GESJEESDE NEPADEL.

HET BESIENDERSHUIS IS GEOPEND OP 29 EN 30 AUGUSTUS VAN 13 TOT 17 UUR. DE TOEGANG IS OP BEIDE VERDIEPINGEN GRATIS. DE BENEDENVERDIEPING IS DOORLOPEND TE BEZOEKEN. OP ELK HEEL UUR VERTELT FRANK ANTONIE, TWEE DAGEN LANG, VERHALEN IN DE WOONKAMER OP DE 1E VERDIEPING, TERWIJL U VAN HET PRACHTIG UITZICHT OVER DE WAAL KAN GENIETEN. LUISTER NAAR HET WOESTE EN WONDERLIJKE WEL EN WEE VAN VERVLOGEN TIJDEN, DIE ALTIJD IN HET HEDEN ZULLEN BLIJVEN NEERDWARRELEN.

ENTREE: VOLWASSENEN 2 EUR, KINDEREN 1 EURO.


GELDERLANDER@BESIENDERSHUIS 2015

VOOR DE 4E KEER IS DE GELDERLANDER TE GAST IN HET BESIENDERSHUIS TIJDENS DE VIERDAAGSE. IN HET BOVENHUIS IS EEN DEEL VAN DE VIERDAAGSEREDACTIE GEHUISVEST.
BENEDEN ORGANISEREN WE WEDEROM (OP HET KLEINSTE PODIUM VAN NIJMEGEN) 6 MINICONCERTEN EN INTERVIEWS. INTERVIEWER IS STEFAN TEN TEIJE. DAGELIJKS VINDEN DEZE CONCERTEN PLAATS VAN 2 TOT 3 UUR. HET PROGRAMMA IS ONTSTAAN IN SAMENWERKING MET DOORNROOSJE.

HELAAS IS HET GEHELE PROGRAMMA AL UITVERKOCHT

MINICONCERTEN & INTERVIEWS 2015

18/7   JANNE SCHRA

19/7   DE STAAT

20/7   SOAK

21/7   SHAEMLESS

23/7   DANNY VERA

24/7   MY BABY


THIS SPOT MIGHT MEAN SHIT TO YOU BUT IS THE WORLD TO ME - Jaap Scheeren

#DITISNIJMEGEN

openluchttentoonstelling van Jaap Scheeren
91 abri's
4 t/m 16 februari
Nijmegen

JAAP SCHEEREN MAAKTE DIT FOTOGRAFIEPROJECT IN OPDRACHT VAN HET BESIENDERSHUIS.
IN HET NAJAAR VAN 2014 WAS HET BESIENDERSHUIS DE UITVALSBASIS VOOR HET ONSTAAN VAN DEZE UNIEKE FOTOSERIE.
IEDER BEELD VERTELT EEN VERHAAL VAN JAAP’S BELEVING VAN EN HERINNERING AAN DE STAD.
BIJ IEDERE FOTO VINDT U DAAROM EEN AUDIOTRACK.

Klik hier voor de documentatie

DE 91 ABRI'S STAAN VERSPREID DOOR HEEL DE STAD. VOOR LOCATIES KLIK HIER.
VOOR MEER INFORMATIE OVER JAAP SCHEEREN, KLIK HIER.

DEZE EXPOSITIE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR DIRKZWAGER ADVOCATEN & NOTARISSEN EN RABOBANK RIJK VAN NIJMEGEN.

MET DANK AAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS.


3 VOOR12 GELDERLAND VIERT FEEST OP 22 FEBRUARI VIERT IN HET BESIENDERSHUIS NIJMEGEN EN THE KEVIN COSTNERS ZIJN VAN DE PARTIJ!


3VOOR12 GELDERLAND BESTAAT 10 JAAR EN DAT MOET GEVIERD WORDEN!
BIJ EEN VERJAARDAG HOREN CADEAUS. EN THE KEVIN COSTNERS DELEN GRAAG UIT. ALS PRESENTJE AAN 3VOOR12 GELDERLAND SPEELT DE BAND ZONDAGMIDDAG 22 FEBRUARI EEN INTIEME SET IN HET BESIENDERSHUIS IN NIJMEGEN.
ER IS SLECHTS PLEK VOOR TIEN MENSEN EN 3VOOR12 GELDERLAND VERLOOT 10 TICKETS VOOR DIT EXCLUSIEVE CONCERT.

EN ER IS MEER DAN ALLEEN MUZIEK. JE GAAT OOK GENIETEN VAN DE KOOKKUNSTEN VAN DE BAND, WANT VOOR HET OPTREDEN WORDT ER EERST SAMEN GEGETEN EN GEDRONKEN. EEN FIJNE MANIER OM DE ZONDAGMIDDAG DOOR TE KOMEN TOCH? DAARNAAST ONTVANGT IEDERE GAST OOK EEN EXEMPLAAR VAN PICK UP THE PARTS, HET TWEEDE ALBUM VAN DE COSTNERS DAT AFGELOPEN ZOMER UITKWAM BIJ EXCELSIOR RECORDINGS.


VAN 18 DECEMBER t.m 8 JANUARI IN HUIS:
BUDDY WAKEFIELD

BUDDY WAKEFIELD IS TERUG IN NIJMEGEN! EIND OKTOBER WAS DEZE SPOKEN WORD-LEGENDE AL OP BEZOEK BIJ WINTERTUIN. IN DECEMBER EN JANUARI VERBLIJFT HIJ DRIE WEKEN IN HET BESIENDERSHUIS ALS WRITER-IN-RESIDENCE. AAN HET EINDE VAN DIE PERIODE, OP ZATERDAG 3 JANUARI, GEEFT HIJ EEN MASTERCLASS BINNEN WINTERTUINS REEKS VAN LITERAIRE BOOTCAMPS.

IN DE MASTERCLASS VERKEN JE ONDER LEIDING VAN BUDDY HOE JE JEZELF HET BESTE KUNT REPRESENTEREN VIA SCHRIJVEN EN PERFORMEN EN KRIJG JE FEEDBACK OP ZOWEL TEKSTEN ALS PERFORMANCE. BUDDY: “COME WITH PLENTY OF QUESTIONS, OR TO JUST LISTEN, AND BE WILLING TO STEP OUT OF YOUR COMFORT ZONE FOR SOME FINE-TUNING.”

WIL JE DEELNEMEN AAN DEZE EXCLUSIEVE MASTERCLASS? AANMELDEN KAN DOOR EEN MAIL TE STUREN AAN DENNIS@WINTERTUIN.NL, VERGEZELD VAN EEN KORTE MOTIVATIE EN EEN VOORBEELDTEKST. HET AANTAL DEELNEMERS IS BEPERKT TOT TIEN. LET OP: DE VOERTAAL VAN DEZE MASTERCLASS IS ENGELS. MEEGEBRACHTE TEKSTEN MOETEN DAN OOK IN HET ENGELS ZIJN. EEN WERKVERTALING IS VOLDOENDE.

OVER BUDDY WAKEFIELD:

BUDDY WAKEFIELD IS ÉÉN VAN DE BESTE SPOKEN WORD PERFORMERS TER WERELD EN DRIEVOUDIG WERELDKAMPIOEN POETRY SLAM. DE AMERIKAANSE DICHTER PUBLICEERDE NAAST DE BUNDELS SOME THEY CAN’T CONTAIN, LIVE FOR A LIVING EN GENTLEMAN PRACTICE OOK DRIE CD’S. MET DE POETRY REVIVAL TOERT HIJ JAARLIJKS DOOR HEEL DE VS OM POËZIE UIT DE KOFFIETENTEN EN IN DE SPOTLIGHT TE BRENGEN.

FOTO: INTI ST. CLAIR

BOOTCAMP VOOR SCHRIJFTALENT

ZATERDAG 3 JANUARI 2015
AANVANG: 14.00 UUR
BESIENDERSHUIS NIJMEGEN
KOSTEN: 15 EURO, INCLUSIEF LUNCH


21 DECEMBER IN HUIS:
HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES

OP ZONDAGMIDDAG 21 DECEMBER DOEN WE MEE AAN HET EVENEMENT 'WINTER AAN DE WAAL'. (WAALKADE.NL/VERHALENVERTELLER-IN-BESIENDERSHUIS/). 
IN HET BESIENDERSHUIS WORDT DEZE MIDDAG DE KERSTKLASSIEKER VAN HANS CHRISTIAAN ANDERSEN 'HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES' VOORGELEZEN DOOR EEN VERHALENVERTELLER. EEN FANTASTISCH VERHAAL IS TE HOREN OP EEN FANTASTISCHE LOCATIE. KINDEREN EN VOLWASSENEN ZIJN WELKOM! HET HUIS ZAL HELEMAAL IN SPROOKJESACHTIGE KERSTSFEER GEDOMPELD WORDEN.
AANVANG 13 UUR. IEDER HALF UUR IS ER EEN VOORSTELLING.