Het huis voor de restauratie

Het huis voor de restauratie

Een opening in 1958

Een opening in 1958

Resten van een Romeinse muur. Opgravingen in 1954.

Resten van een Romeinse muur. Opgravingen in 1954.

Vlak na de oorlog. Nog geen Groen Balkon achter het huis, maar gewoon een huis tegen de heuvelrug. Via de Onze Lieve Vrouwentrappen, links van het pand omhoog de stad in...

Vlak na de oorlog. Nog geen Groen Balkon achter het huis, maar gewoon een huis tegen de heuvelrug. Via de Onze Lieve Vrouwentrappen, links van het pand omhoog de stad in...

 

 


Besiendershuis:
doelstelling, taak en organisatie

DE BASIS VAN HET BESIENDERSHUIS IS HET FANTASTISCHE EN OPVALLENDE PAND AAN DE WAALKADe DAT AL BIJNA 500 JAAR ONDERDEEL IS VAN DE NIJMEEGSE GESCHIEDENIS. IN DEZE LANGE HISTORIE KENDE HET HUIS VELE BIJZONDERE BEWONERS. DE BESIENDER, NAAMGEVER VAN HET PAND, WAS DAAR EEN VAN. DE TAAK VAN DE 'BESIENDER' WAS HET BEZIEN, INSPECTEREN EN TAXEREN VAN DE SCHEEPSLADINGEN DIE DE STAD PASSEERDEN. VOOR EEN STAD DIE LEEFT MET EN VAN DE RIVIER, GEEN ONBELANGRIJKE FUNCTIE.

NA EEN BROODNODIGE RESTAURATIE IN DE OORLOGSJAREN HEEFT HET HUIS VANAF DE JAREN VIJFTIG DOORLOPEND EEN CULTURELE INVULLING GEHAD. VAN 2010 TOT 2015 GAF HET HUIS ONDERDAK AAN EEN EEN BIJZONDER EN INNOVATIEF ARTIST IN RESIDENCE-PROGRAMMA (STRAIGHT FLOW). VANAF 1 JANUARI 2015 IS ER EEN OVERGANG NAAR een NIEUW PROGRAMMA DAT IN HET TEKEN STAAT VAN 'DE CREATIEVE STAD NIJMEGEN'. 

DOELSTELLING VAN HET BESIENDERSHUIS IS HET STIMULEREN EN ZICHTBAAR MAKEN VAN een sterk en open Nijmeegs CREATIEf NETWERK DOOR kunst, CULTUUR, CULTUURHISTORIE, KENNIS EN ONDERNEMERSCHAP op een ACTIEve EN VERRASSENDe manier TE VERBINDEN. met GEVOEL voor de actualiteit en dynamiek van de stad ontwikkelt het huis bijzondere SAMENWERKINGen, ideeen, VOORSTELLINGEN en PRODUCTEN. zij vormen de vruchtbare bodem waarop NIJMEGEN zich kan manifesteren ALS CREATIEVE STAD. Daarmee verovert zij TEGELIJKERTIJD EEN POSITIE VOOR DE REGIO en IN (INTER)NATIONAAL PERSPECTIEF.  

HET INSPIRERENDE BESIENDERSHUIS dient daarbij als uitvalsbasis, ONTMOETINGSPLEK EN WERKRUIMTE. HET PAND BESCHIKT OVER ALLE DAARVOOR BENODIGDE FACILITEITEN. De drie jaarlijkse projecten verwezenlijken zich zowel in het huis zelf als op unieke locaties in de stad. NAAST DEZE PROJECTEN NEEMT HET BESIENDERSHUIS DEEL AAN terugkerende EXTERN GEORGANISEERDE AKTIVITEITEN, zoals DE KUNSTNACHT, MONUMENTENDAG en miniconcerten van de gelderderlander TIJDENS DE VIERDAAGSEFEESTEn. 

BELEID, PROGRAMMERING en uitvoering van het Besiendershuis zijn IN HANDEN VAN JAN-WIEGER VAN DEN BERG EN CORRIE KUIJS. 

OOK IN HET HEDEN MAAKT HET BESIENDERHUIS ZIJN BIJZONDERE NAAM WAAR. WAAR VOORHEEN DE TAAK LAG IN HET SECUUR BEZIEN, AFWEGEN EN TAXEREN VAN DE SCHEEPSLADINGEN IS NU HET BEZIEN EN VERBINDEN VAN HET STEDELIJK CREATIEF POTENTIEEL de HOOFDTAAK, 

het is er niet makkelijker op geworden, voor een besiender, maar het blijft een geweldige opgave.

Het Besiendershuisprogramma is een onderdeel van Stichting NOX.

noxlogoszwcropsmall.jpg

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015Het Besiendershuisprogramma wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van:

logo-cultuurfonds.jpg
logo-provincie-gelderland.jpg
header.jpg
Logo-Mondriaanfonds-NL-web-zwart-xs.jpg