Resident 5

Architectuur Centrum Nijmegen + Ney-Poulissen Architects & Engineers 

+ Atelier Veldwerk

november - december 2011

 

Het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) koos bureau Ney en Poulissen (www.ney.be/nl), ontwerpers van ‘De Oversteek’, de ‘Promenadebrug’ en de fietsbrug bij station Lent. Op hun beurt vroegen zij Atelier Veldwerk (www.atelierveldwerk.nl/index.php/debrugalsmonument) om mee invulling te geven aan het onderzoeksprogramma voor integraal ontwerpen in Nijmegen. Atelier Veldwerk bedacht op de nieuwe stadsbrug een aangepast, aanvullend ontwerp voor het oorlogsmonument ‘De Oversteek’. Het kunstwerk werd samen met de brug ingehuldigd in najaar 2013. Ter herdenking van de 48 slachtoffers die vielen tijdens operatie Market Garden in 1944, worden bij het invallen van de duisternis 48 verlichtingspalen één voor één aangestoken.  

 

Wat:

- Presentatie en publicatie: ‘Naar een Integrale Ontwerppraktijk’. Een handleiding met de do’s en dont’s voor 

  ‘integraal ontwerpen’ gebaseerd op de Nijmeegse praktijk.

- Voorstel oorlogsmonument ‘De Oversteek’

- Film 4.08 Animatie 48 lichten

- Film 7.24: sneakpreviewveldwerk: Polygoonjournaal opening Waalbrug 1936 te horen op locatie