De stille kracht van Nijmegen Eendracht Combinatie

N.E.C.Doelbewust, SupportersVereniging N.E.C. en het Besiendershuis willen in een serie van 5 of 6 filmische supportersportretten, de ziel en de schoonheid van voetbal te tonen, en de betekenis ervan voor supporters te verbeelden.

We gaan dit doen aan de hand en aantal van zeer persoonlijke verhalen van een doorsnede van bezoekers in het stadion. Persoonlijke drijfveren, gewoontes, rituelen en verhalen van de gewone, ‘stille’ supporter tonen de diepere kracht of misschien wel ‘de ware ziel’ van het N.E.C.-gevoel. Dát deel willen we uitlichten en laten zien. De filmportretten worden geen interviews over dit N.E.C.-gevoel, maar filmische verhalen over de betekenis van de club in het alledaagse doen en laten.

De films worden geregisseerd en ontwikkeld door filmmaker en regisseur Martijn Schinkel i.s.m. met het Besiendershuis. Martijn Schinkel weet door middel van het uitgekiend afstemmen van beeld en geluid een poëtische film te maken die ook daadwerkelijk die ‘ziel’ van de clubliefde laat zien, en laat ontstaan in de hoofden van de kijker.

Eind 2016 is een concrete start gemaakt. Er zijn op advies van N.E.C.Doelbewust en de SupportersVereniging 7 supporters geselecteerd. Bij hen zijn huisbezoeken afgelegd. Dat waren de eerste stappen in de research. Een van de supporters is geselecteerd voor een eerste documentaire. Aan de hand van zijn verhalen is inmiddels een papieren scenario geschreven. Als alles naar wens verloopt zullen de opnames medio april gaan plaatsvinden.

Met deze eerste film op zak, zal een crowdfundingscampagne gestart worden door N.E.C.Doelbewust met als doel financiering rond te krijgen voor de volgende documentaires. Er wordt samengewerkt met Museum Het Valkhof en hoogleraar Sportgeschiedenis, Dr. Marjet Derks, verbonden aan de Radboud Universiteit. 

Doel is om in 2017 en 2018 de documentaireserie te maken. In september 2019 staat er een tentoonstelling gepland over N.E.C. in Museum Het Valkhof. De films zullen een substantieel onderdeel vormen van deze expositie.

WAT:

Uitgebreid crowdfundingsprogramma in samenwerking met N.E.C.Doelbewust en SupportersVereniging

6 documentaires, duur ± 6 minuten per stuk

 

Samenwerkingspartners:

Museum Het Valkhof

Dr. Marjet Derks, hoogleraar Sportgeschiedenis RU

N.E.C. Doelbewust

SupportersVereniging N.E.C.

Martijn Schinkel, Fishion Film

 

Financiering:

Wijzijnnijmegen

Gemeente Nijmegen SCIN