De Nieuwe Besienders


_J3A2799.jpg

Plan DROOGHAVEN, een tijdelijke programmering maken voor de Waalkade

De doelstelling van het plan DROOGHAVEN is het verbeteren van de kwaliteit van de Waalkade door middel van een tijdelijke interventie.

Besiendershuis, Stadslab Nijmegen en Fabrikaat (De Nieuwe Bezienders) hebben veel ervaring met organisatie en uitvoering van projecten die liggen op het gebied van ruimtelijke ordening, burgerparticipatie en culturele cross-overs. Ze vormen met elkaar een sterk onderdeel van de Nijmeegse creatieve industrie. Zij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en waardevolle Waalkade. De DROOGHAVEN zou een werk-en ontmoetingsplek worden waar De Nieuwe Bezienders samen met bewoners, mensen met ideeën, ondernemers, creatieven, gemeente, fondsen en stadsplanners een tijdelijke programmering maken voor de Waalkade. DNB waren gesprekleider tijdens de werkateliers georganiseerd door de gemeente Nijmegen. Het plan is ingediend tijdens de inspraakmiddag. Op de Waalkade waren met tape aangebrachte contouren van een Rijnaak te zien. Uiteindelijk heeft het plan de eindstreep niet gehaald. Jammer, tijdens de maandenlang durende besluitvormingsprocedures bij de gemeente, zou deze tijdelijke interventie de bewoners van de stad op een positieve manier hebben kunnen betrekken bij het gebied. 

Samenwerkingspartners: Stadslab Nijmegen, Fabrikaat